Gröna städer index 2018

Vi på TravelBird, inspirerar dagligen nyfikna människor till att utforska världen. Som resebyrå medföljer det ett ansvar, att vi ständigt ser till att arbeta så miljövänligt och hållbart som möjligt. I takt med den ökade medvetenheten kring miljö- och hållbarhetsfrågor, vill vi öppna upp för diskussion kring hållbar turism. Vi har därför tagit fram ett index över ”gröna städer”, som uppmärksammar de städer som aktivt arbetar med hållbar utveckling, genom att bevara och utveckla allt fler gröna och ekologiska områden. Genom att analysera stadskartor från hela världen, har vi kunnat ta fram den ultimata guiden för likasinnade naturälskare och miljömedvetna resenärer.

Vi påbörjade studien genom att först lokalisera det största OECD-länderna, för att sedan handplocka 50 städer som är populära destinationer för kortare weekendresor. Vi analyserade sedan området inom stadsgränsen och kategoriserade varje område utefter tre huvudsakliga kriterier: naturliga grönområden, konstgjorda grönområden och livsmedelsproduktion. Inom varje kategori, beräknade vi mängden olika typer av grönområden, såsom skogsmarker, parker, golfbanor, fruktodlingar, vingårdar, jordbruksområden och mycket mer.

För att få en bättre förståelse hur grönområden kan påverka resenärens upplevelse av en stad, bestämde vi oss för att presentera resultatet utifrån antalet kvadratmeter per person. Resultatet visar exempelvis hur många kvadratmeter park eller skog varje stad har per invånare. Detta visualiserar tydligt hur mycket grönområde en resenär kan uppleva och dra nytta av under sin vistelse. Dessutom beräknade vi den procentandel som varje enskild typ av grönområde utgör i staden. Studien avslöjar inte bara de bästa och grönaste stadsområdena, utan visar även perfekta resmål för miljömedvetna resenärer.

Tabellen nedan visar slutresultatet för alla städer. Tabellen är rangordnad efter högst antal kvadratmeter av grönområde per person, till lägst antal. Resultatet kan filtreras efter varje enskilt värde, från det högsta värdet till det lägsta.

Teckenförklaring
Skog och skogsmark
Naturreservat
Park
Allmän trädgård
Bevarat gräsområde
Golfbana
Fruktträdgård
Vingård
Jordbruksmark
Gröna städer index 2018
Sammantagna grönområde i staden
Naturliga grönområden Konstgjorda grönområden Livsmedelsproduktion
# Stad
Skog och skogsmark
Naturreservat
Park
Allmän trädgård
Bevarat gräsområde
Golfbana
Fruktträdgård
Vingård
Jordbruksmark
1 Reykjavik Island Island 410.84 75.59 223.21 5.27 0.01 58.14 16.14 0.00 0.00 31.19
2 Auckland Nya Zeeland Nya Zeeland 357.20 288.89 14.06 41.76 0.06 1.29 7.10 0.71 2.00 0.52
3 Bratislava Slovakien Slovakien 332.99 200.37 1.14 6.86 2.86 17.08 0.02 0.06 10.80 71.84
4 Göteborg Sverige Sverige 313.87 221.18 48.99 3.17 0.16 13.65 6.44 0.01 0.00 38.96
5 Sydney Australien Australien 235.73 77.45 70.18 54.40 0.31 2.34 17.23 0.00 0.00 7.24
6 Prag Tjeckien Tjeckien 220.54 48.96 18.49 8.47 22.53 8.41 2.86 1.61 0.14 86.61
7 Rom Italien Italien 166.47 31.39 135.01 13.14 0.80 3.87 1.14 0.59 0.22 21.15
8 Bern Schweiz Schweiz 131.73 102.70 0.00 4.57 1.23 6.36 0.00 0.02 0.10 14.80
9 Hamburg Tyskland Tyskland 114.07 33.68 24.78 12.54 0.00 4.11 0.00 9.11 0.00 0.00
10 Riga Lettland Lettland 113.04 85.60 0.00 11.10 0.25 4.18 0.97 0.00 0.00 0.00
11 Marseille Frankrike Frankrike 111.77 55.37 3.18 3.36 0.48 0.52 0.11 0.10 0.04 0.36
12 Warszawa Polen Polen 109.45 41.98 19.76 8.32 0.61 15.84 0.04 0.36 0.00 22.07
13 Helsingfors Finland Finland 105.70 61.48 5.26 41.22 0.22 4.15 1.87 0.09 0.00 8.45
14 Edinburgh Storbritannien Storbritannien 99.38 14.98 23.03 16.95 20.94 8.24 10.98 0.02 0.00 14.17
15 Tallinn Estonia Estonia 96.10 65.10 0.00 11.23 0.00 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Tel Aviv Israel Israel 95.58 1.86 0.00 23.60 0.94 0.83 0.00 0.95 0.00 55.44
17 Wien Österrike Österrike 95.37 37.61 11.78 8.50 6.51 2.47 0.76 0.22 3.71 21.76
18 Berlin Tyskland Tyskland 88.10 54.17 6.61 11.67 0.47 3.16 0.52 0.07 0.00 7.83
19 Rotterdam Nederländerna Nederländerna 86.83 14.27 0.58 9.50 0.07 58.27 0.33 0.34 0.00 5.08
20 Budapest Ungern Ungern 85.82 37.31 3.33 7.06 0.15 6.15 0.48 0.50 0.58 19.84
21 Madrid Spanien Spanien 85.79 59.53 44.53 16.12 1.24 1.85 1.07 0.05 0.00 0.76
22 Zürich Schweiz Schweiz 79.51 53.98 1.49 3.02 0.29 0.80 0.23 0.46 0.31 12.29
23 Amsterdam Nederländerna Nederländerna 76.44 11.02 0.02 17.51 1.99 49.19 1.97 0.19 0.00 1.78
24 München Tyskland Tyskland 72.49 20.40 2.07 18.27 0.70 2.97 0.16 0.15 0.00 24.38
25 Stockholm Sverige Sverige 70.06 46.97 16.72 11.00 0.10 2.80 0.29 0.00 0.00 1.02
26 Washington, D.C. Förenta Staterna Förenta Staterna 57.53 31.44 0.01 47.44 0.00 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Los Angeles Förenta Staterna Förenta Staterna 47.83 0.18 1.65 23.51 0.22 0.70 3.71 0.03 0.00 0.14
28 Tokyo (metropolen) Japan Japan 45.64 40.09 0.06 3.38 0.20 0.35 1.07 0.00 0.00 0.73
29 Dublin Irland Irland 44.88 3.16 4.96 30.16 0.78 7.19 3.74 0.00 0.00 0.63
30 Oslo Norge Norge 39.05 26.81 1.25 5.54 0.12 0.41 0.59 0.05 0.00 1.64
31 Nicosia Cypern Cypern 38.04 6.50 26.25 7.32 0.00 0.55 0.00 0.37 0.00 0.00
32 Lissabon Portugal Portugal 37.33 1.30 18.64 10.71 0.67 3.75 0.57 0.00 0.09 0.24
33 Antwerpen Belgien Belgien 36.11 10.12 5.16 6.15 0.10 5.26 0.01 0.00 0.00 8.07
34 Manchester Storbritannien Storbritannien 35.77 7.59 0.54 20.46 0.09 5.09 3.77 0.00 0.00 0.62
35 Luxemburg Luxemburg Luxemburg 34.46 26.87 0.40 2.11 0.00 1.66 0.00 0.06 0.00 0.00
36 Köpenhamn Danmark Danmark 31.91 6.22 0.68 15.54 0.57 1.77 1.68 0.00 0.00 0.00
37 London Storbritannien Storbritannien 31.69 11.69 0.78 16.13 0.00 2.72 0.00 0.01 0.00 0.00
38 San Francisco Förenta Staterna Förenta Staterna 21.34 1.04 0.00 19.09 0.18 0.55 3.12 0.00 0.00 0.00
39 Bryssel Belgien Belgien 19.61 10.95 0.22 5.31 2.19 0.16 0.31 0.00 0.00 1.32
40 Toronto Kanada Kanada 18.64 5.20 3.69 10.60 0.01 1.46 1.43 0.00 0.00 0.17
41 Barcelona Spanien Spanien 17.33 8.85 10.64 5.27 0.75 0.29 0.02 0.00 0.00 0.04
42 New York Förenta Staterna Förenta Staterna 16.97 2.45 2.21 11.45 0.19 0.54 1.07 0.00 0.00 0.00
43 Seoul Sydkorea Sydkorea 15.79 12.90 0.00 2.43 0.03 0.23 0.09 0.00 0.00 0.27
44 Mexico City Mexiko Mexiko 14.35 8.68 1.70 2.03 0.04 0.55 0.16 0.00 0.00 1.19
45 Paris Frankrike Frankrike 10.58 3.86 0.00 10.25 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Santiago Chile Chile 7.56 0.12 0.01 3.62 0.01 1.17 0.56 0.11 0.04 1.14
47 Lyon Frankrike Frankrike 7.54 1.69 0.00 4.98 0.67 0.64 0.00 0.01 0.00 0.00
48 Aten Grekland Grekland 6.45 1.64 0.00 3.90 0.09 0.14 0.00 0.07 0.05 0.06
49 Istanbul Turkiet Turkiet 4.98 3.45 0.01 0.95 0.01 0.30 0.01 0.00 0.00 0.02
50 Tokyo (distrikten) Japan Japan 4.03 0.46 0.09 2.70 0.26 0.44 0.16 0.00 0.00 0.15

Metodik

50 städer var handplockade för den här studien, genom att lokalisera det största OECD-länderna och sedan välja ut det 50 mest populära cityresorna.

Källa använd vid framtagning av kriterierna: OpenStreetMap

Grönområdena är beräknade utifrån markanvändning och definieras utifrån kategorierna; skog och skogsmark, naturreservat, park, bevarat gräsområde, allmän trädgård, golfbana, fruktträdgård, vingård och jordbruksområden. Vid tillfällen där en del av ett grönområde tillhör två kategorier, räknas det området enbart en gång vid sammanställning av den slutgiltiga poängen.

Resultatet presenteras på två sätt, dels som en procentandel av stadens totala yta och som antal kvadratmeter per person. Städernas befolkningsstatistik och shapefiles är framtagna med hjälp av lokala statistiska avdelningar och deras senaste mätningar.

Varje stads slutgiltiga ”gröna poäng”, inkluderar även hedar, busksnår, ängar, våtmarker och gräsmark, men dessa områden var så pass små att de därför inte presenteras i den slutliga datatabellen. Vänligen kontakta TravelBird om du vill ta del av dessa uppgifter.

Definition av kriterierna

Naturliga grönområden
Skog och skogsmark: Vildvuxen skog och planterad skog.
Naturreservat: Ett naturskyddsområde (även kallat naturreservat, bioreserve, naturskydd), eller (nationell/natur) bevarande) är ett skyddat område för djurliv, flora, fauna, geologiska eller andra speciella intressen, som är reserverad och förvaltad i bevarande- och forskningssyfte.

Konstgjorda grönområden
Park: Ett offentligt grönområde, som förvaltas av staden eller staten. Ofta omfattar områdena rekreation, vila och sport, som exempelvis lekplatser, arenor och parkbänkar.
Bevarat gräsområde: Ett område av gräs som underhålls regelbundet.
Allmän trädgård: En trädgård som upprätthåller och samlar växter för bevarande- och utbildningssyfte, såsom botaniska trädgårdar, zoologiska trädgårdar och skulpturträdgårdar. Offentliga trädgårdar kan förvaltas av både staden och privata institutioner.
Golfbana: En golfbana är markområdet där golfspelet utövas.

Livsmedelsproduktion
Fruktträdgård: Planlagd plantering av träd eller buskar som används vid livsmedelsproduktion.
Vingård: En mark där druvor odlas.
Jordbruksmark: Ett jordbruksland som används för jordbruk och betesmarker (djur, grödor, grönsaker, blommor, fruktodling).

Allmänna anmärkningar

  • Ifall en stad har ett nollvärde inom ett kriterium betyder det inte nödvändigtvis att staden inte har grönområden inom den kategorin. En nolltal kan också uppstå i följande fall: Om stadens totala areal inom en kategori är mindre än 0,01 % av stadsområdet. Om kategorin i det landet är en del av en annan kategori. Exempelvis så är vissa golfbanor i Washington DC. en del av en park och därav räknas golfbanor som en del av parkområdet när resultaten sammanställs. Ett annat exempel är att botaniska trädgårdar inte räknas som en egen kategori, utan räknas med som parker eller gräsområden i vissa städer.
  • För att kunna göra städerna jämförbara med varandra har vissa stadsgränser justeras. Detta gäller för följande städer: Sydney, Nicosia, Tokyo, Istanbul, Edinburgh, Auckland och Oslo.
  • För Sydney inkluderar vi förorterna, Sutherland, Ryde, South West, Parramatta, Northern Beaches, North Sydney och Homsby, Inner West, Inner South West, Eastern Suburbs, City och Inner South och Blacktown.
  • För Nicosia, inkluderar vi stadsdelarna, Nicosia, Agios Dometios, Engomi, Aglangia, Strovolos, Lakatameia.
  • För Tokyo, skiljer vi på metropolen Tokyo (kallad Tokyo i datatabellen) från Tokyo-distrikten. Tokyo omfattar hela metropolområdet, medan Tokyo-distrikten inkluderar regionerna, Adachi, Arakawa, Bunkyō, Chiyoda, Chūō, Edogawa, Itabashi, Katsushika, Kita, Kōtō, Meguro, Minato, Nakano, Nerima, Setagaya, Shibuya, Shinagawa, Shinjuku, Suginami, Sumida, Taitō, Toshima.
  • För Oslo inkluderar vi stadsdelarna, Alna, Bjerke, Frogner, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Nordre Aker, Nordstrand, Sagene, S:t Hanshaugen, Stovner, Søndre Nordstrand, Ullern, Vestre Aker och Østensjø.
  • För Istanbul, inkluderar vi distrikten, Üsküdar, Sultanbeyli, Bayrampaşa, Beylikduzu, Kartal, Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Maltepe, Basaksehir, Ümraniye, Fatih, Avcılar, Atasehir, Beyoğlu, Bakıkköy, Kadıköy, Kağıthane, Bahçelievler, Şişli, Bağcılar, Küçükçekmece, Beşiktaş, Esenler, Sultangazi, Güngören, Sancaktepe och Zeytinburnu.
  • För Edinburgh inkluderar vi hela det statistiska NUTS 3-området i Edinburgh, med undantag för distrikten Almond och Pentland Hills.
  • För Auckland omfattar de officiella stadsgränserna ett brett spektrum av vattendrag som omger staden, men det kan även omfatta hela Auckland Council gränsen. I samband med denna studie, när vi pratar om Auckland menar vi de bebyggda områdena i Auckland, som annars definieras som ”staden”.
Kan vi hjälpa dig? Vi svarar på din fråga
Besök vårt hjälpcenter