Gröna städer i världen – Topp fem

Gröna städer är ett mått på hur mycket grönyta det finns i en stad per invånare. Grönytan kan vara både naturlig och konstgjord. Gröna städer är en viktig del av en hållbar stadsmiljöutveckling eftersom det hjälper till att reducera koldioxidhalten som finns i luften. Grönområden lockar också till mer naturlig rörelse hos invånarna.

De fem grönaste städerna i världen:

1.     Reykjavik på Island

2.     Auckland på Nya Zeeland

3.     Bratislava i Slovakien

4.     Göteborg i Sverige

5.     Sydney i Australien

Gröna städer – en topplista enligt researrangören TravelBird

Researrangören TravelBird (som vi inte har något samarbete med eller koppling till) har gjort en topp 50 lista på gröna städer i världen. De har tittat på de största OECD-länderna och sedan valt ut 50 stycken av dem. De under söker grönområden utifrån tre olika kategorier, naturlig, konstgjord och livsmedelsproduktion.

Grönområden inom dessa kategorier kan vara parker, golfbanor, offentliga trädgårdar, vinodlingar med mera.

Reykjavik – vinnaren bland gröna städer

Den stad i världen som researrangören ansåg vara den grönaste av dem alla är Reykjavik, där finns hela 410,18 kvm grönområde per invånare. En siffra som är mycket högre än Auckland som är nummer två på listan och endast har 357,20 kvm per invånare.

Stor del av alla grönområden i Reykjavik är golfbanor, och det finns hela 16 kvm golfbana per person.

Det är kanske ingen slump att många hälsoresor utomlands går till just Island.

Vad är gröna städer för något?

Gröna städer är precis vad det låter som, städer med mycket grönt, alltså parker och andra grönområden. Idag bor mer än 50 procent av jordens befolkning i städer och då krävs det hållbar stadsutveckling, vilket gröna städer är en del av.

Varför är gröna städer viktigt?

Gröna städer är mycket viktigt för från om klimatförändringar, eftersom det främst är i städer vi ser de allra största utsläppen av koldioxid. Grönområden är bra både för miljön och klimatet, samtidigt som det också har en stor påverkan på folkhälsan i en stad.

Växter hjälper till att fånga upp koldioxidutsläppen, och därför är grönområden en mycket viktig del i stadsplaneringen. När vi bygger nya städer eller expanderar befintliga innebär det ofta att skog huggs ner, vilket har en dålig inverkan på miljön och klimatet.

Gröna städer har också visat sig ha god effekt på invånarnas hälsa. Dels är vi mer benägna att vara ute och röra på oss om vi har nära till ett grönområde, men det visar också att människor som befinner sig bland naturen har en lägre stressnivå.

Göteborg och Stockholm är med på topp 50 listan

Både Göteborg och Stockholm är med på Travelbirds topp 50 lista över gröna städer, och Göteborg hamnar till och med på fjärde plats 2018. Göteborg har 313,87 kvm grönområde per invånare, medan Stockholm har 70,06 kvm per invånare och hamnar på plats 25.

Stockholm däremot har i sin stadsplanering satsat på att ingen invånare ska ha mer än 10 minuters promenad till ett grönområde.